Expertområden

Vi erbjuder helhetslösningar inom VA, landskap, väg och gata och våra experter arbetar med all slags projektering för kommersiella-, bostads- och industriområden. Vi genomför förstudier, utredningar, projektering och tar fram tidiga skisser till bygghandlingar och kompletta förfrågningsunderlag. Tack vare vår breda kompetens kan vi erbjuda kunskap och erfarenhet från många kompetensområden.
Mer information
Om oss

Vi är ett team av arkitekter, ingenjörer och specialister.

Läs mer »

Våra projekt

Aktuella projekt och samarbetspartners.

Läs mer »

Jobba med oss

Vill du hjälpa till att förenkla människors liv?

Läs mer »

VA-teknik

Vi dimensionerar och utformar kostnadseffektiva och hållbara VA-system samt dagvattenhantering för såväl större vägprojekt som mindre gator.

Vår kompetens sträcker sig från tidiga skeden som exempelvis dagvattenutredningar till bygghandlingar och förfrågningsunderlag. Med vår samlade kompetens säkerställer vi en miljövänlig, långsiktig och effektiv vattenhantering som vi har förståelse och kompetens för framtida klimatförändringar och tittar hela tiden på nya effektiva lösningar som kan möta och förebygga dessa förändringar.

Genom modellering och ledningssamordning skapar vi bilder av ledningsnätens nuvarande funktion och se vilken effekt planerade åtgärder kommer att få.

Mark och landskap

Landskap och mark spänner över ett brett spektrum av uppgifter inom många olika områden och i olika skala. Vi arbetar med allt från tidiga skeden med utredning, skissarbete och gestaltning till projektering med samordningsmodeller genom 3D-projektering. Detta ger oss en möjlighet att skapa kompletta helhetslösningar. Vi är delaktiga i allt från tidiga utredningar till gestaltning och detaljprojektering av ny- och ombyggnadsprojekt såväl offentliga som privata miljöer.

En kompetent projektering ger förutsättningar för en snabb och smidig upphandlings- och byggprocess. Det innebär i sin tur affärsmässiga fördelar och en genomtänkt slutlig lösning. Inviatechs experter har stor erfarenhet av projektering för olika typer av anläggningar  från idéstudie till färdig bygghandling.

Vi utför projekt i stor och liten skala med fokus på kreativa och hållbara lösningar med hög arkitektonisk kvalité. Vår kompetens sträcker sig genom hela byggprocessen, från tidiga skisser och platsanalyser till färdiga handlingar och sälj- och presentationsmaterial. Vi jobbar med en mängd olika projekt – allt från små tillbyggnader till nyproduktion och ombyggnation av bostäder.

Vi modellerar och renderar högkvalitativa bilder för alla typer av projekt, från produktdesign till planritningar och landskapsvisualiseringar. Med passion för detaljer och gehör för kundens önskemål skapar vi presentations- och säljmaterial specialanpassat för varje enskilt projekt – Både som komplement till övrig projektering och som fristående uppdrag. I många projekt kan en renderad bild vara den nödvändiga länken mellan idé och verklighet. På Inviatech har våra visualiserare ett nära samarbete med övriga experter vilket möjliggör en snabb och smidig process. Välkommen till oss med önskemål och visioner.

Väg och gata

Vi arbetar inom infrastruktur och anläggning i ett projekts alla faser. Våra uppdrag spänner från idé till förverkligande av allt från större vägar till mindre lokalgator i bostads- och industriområden.

Vi använder oss i allt fler projekt av full 3D-projektering och BIM-samordning, då detta efterfrågas allt mer som ett viktigt hjälpmedel av våra kunder.

Projekt- och byggledning

Vi på Inviatech kan med kompetens och kreativitet kunna se alternativ och förbättringar både inom ekonomi och tekniska lösningar ger på sikt en bättre projekt- och byggledning.

Vi tar ansvar för att ditt projekt genomförs med rätt kvalitet och ekonomi på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt.

Vi hjälper gärna till med det administrativa arbetet och ser tydlig dokumentation som en viktig del i ett lyckat resultat. Kontakter med myndigheter och andra intressenter är en del av detta. Att leda projekt kan ske i olika skeden, vi finns där både i projekterings- och byggskedet. Uppdragen varierar men återfinns främst inom mark- och anläggnings­sektorn. Vi kan ta ett helhetsansvar eller vara en del av ett projekt.

Projekteringsfasen är en kreativ och viktig process där vi tillsammans lägger grunden för ett lyckat slutresultat. Alla större byggprojekt föregås av en omfattande projektering då anläggningens utformning och funktion planeras och förbereds. Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt för varje kund och projekt så är också projekteringen unik. Effektiv projekteringsledning handlar om att leda, styra, strukturera och samordna samtliga aktörers arbete och intressen under projekteringen. Vi samordnar kommunikationen mellan projektets intressenter och leder projekteringen.

Mätteknik

Exakt och tillförlitlig position är en grundförutsättning för geoinformation. Inviatech levererar tjänster med hög noggrannhet och kvalitet även inom mätningsteknik och erbjuder lösningar som är funktionella och kostnadseffektiva. Vi stöttar upp hela vägen – från planering och projektering till uppföljning och förvaltning. Mätningstjänster hos Inviatech med modern utrustning och effektiva produktionsmetoder garanterar konkurrenskraftiga och kompetenta lösningar för kunder i alla mätnings- och kartläggningsprojekt.

Vill du ha full kontroll på ditt projekt före, under och efter projektet? Välkommen att höra av dig till oss, vi återkommer så snart som möjligt!