Kreativ och engagerad samhällsbyggare

Helhetstänkande konsult i skärningspunkten där samhällsbyggnad, människor och affär möts.

På Inviatech jobbar kunniga experter inom mark och anläggning. Vi arbetar för långsiktiga relationer med våra kunder, där våra experter är engagerade i era utmaningar och erbjuder efterfrågad och erkänd expertis.

Välkommen!

Hos oss jobbar ingenjörer och specialister som identifierar möjligheter, tar fram visioner och hanterar utmaningar – allt för att våra kunder ska kunna förverkliga en hållbar helhet. Det som driver Inviatech är engagerade medarbetare som skapar värde – inte bara för våra kunder, utan också för samhället i stort.

Aktuella projekt och samarbetspartners

Tänk på oss som en helhetstänkande konsult i skärningspunkten där samhällsbyggnad, människor och affär möts. Vi vill att vår expertis ska förenkla och förbättra människors liv med hjälp av teknik, design och kommunikation.

Expertområden

Vi erbjuder helhetslösningar inom bl.a. VA, landskap, arkitektur, väg och gata. Våra experter arbetar med all slags projektering för kommersiella-, bostads- och industriområden. Vi genomför förstudier, utredningar, projektering och tar fram tidiga skisser till bygghandlingar och kompletta förfrågningsunderlag. Tack vare vår breda kompetens kan vi erbjuda kunskap och erfarenhet från många kompetensområden.

VA-teknik

Vi dimensionerar och utformar kostnadseffektiva och hållbara VA-system samt dagvattenhantering för såväl större vägprojekt som mindre gator.

Mark och landskap

Vi arbetar med allt från tidiga skeden med utredning, skissarbete och gestaltning till projektering med samordningsmodeller genom 3D-projektering.

Arkitektur

Vi utför projekt i stor och liten skala med fokus på kreativa och hållbara lösningar med hög arkitektonisk kvalité. Vår kompetens sträcker sig genom hela byggprocessen.

Visualisering

Vi skapar högkvalitativa visualiseringar för alla typer av projekt, från produktdesign till planritningar och landskapsvisualiseringar.

Mätteknik

Vi levererar tjänster med hög noggrannhet och kvalitet även inom mätningsteknik och erbjuder funktionella och kostnadseffektiva lösningar.

Väg och gata

Vi arbetar inom infrastruktur och anläggning i ett projekts alla faser. Våra uppdrag spänner från idé till förverkligande av allt från större vägar till mindre lokalgator i bostads- och industriområden.

Projekt- och byggledning

Vi på Inviatech kan med kompetens och kreativitet se alternativ och förbättringar både inom ekonomi och tekniska lösningar som på sikt ger en bättre projekt- och byggledning.

Vi söker ständigt efter kreativa och engagerade ingenjörer