Våra projekt

Inmätning u-hamn
Inmätning, nybyggnation bostäder

Bostadsområde i Ulricehamn. Inmätning och triangulering av befintliga förhållanden.

1
Bostadsområde Bresshammar, Mark, Landskap och VA

Exploateringsområde nybyggnation 15 st kedjehus i Strängnäs kommun. Upprättar förfrågningsunderlag för totalentreprenad med tillhörande ritningar.

Boråsjpg
Nybyggnation lägenheter

Upprättar bygghandling för Mark- och VA anläggning. Nytt hyreshus i befintligt bostadsområde för kund i Borås.

inviatech_bild_projekt_1
Havsnära bodar

Mark- och VA-projektering för nybyggnation av verksamhetslokaler.

inviatech_bild_projekt_3
Nyanläggning, Kommunalt VA

VA-projektering av allmänna VA-ledningar inom ny detaljplan.

inviatech_bild_projekt_4
Exploatering, nybyggnation - Bostadsområde

Mark- och VA-projektering iform av markplanering, höjdsättning och färdigt ytskikt, samt projektering av Yttre-VA. Omfattning, 6 stycken villor.

inviatech_bild_projekt_2
Projekt och byggledning, förläggning av ytligt förlagda ledningar

Samordning och byggledning av utbyggnad av ytligt förlagda ledningar i nära samarbete ihop med kommun. Omfattning, 4,2 km spill och dricksvattenledning.

inviatech_bild_projekt_6
Bostadsgård

Ny gestaltning samt schakt och dräneringsarbeten för en bostadsrättsförening. Komplett bygghandlingsprojektering utförandeentrepreand samt byggledning.

inviatech_bild_projekt_5
Industri- och exploateringsområde

Mark- och VA-projektering för nybyggnation av en industritomt. Projektstorlek 35,000 m2. Projektet innefattade även körspårssimuleringar, dagvattenutredning och utredningar för ytoptimering av fastigheten.

inviatech_logo_vit_text
Kontakt

Inviatech AB

Norra Ågatan 26C

431 35 Mölndal

 

hej@inviatech.se

0705-902005

Inviatech AB © 2018