Om oss

Hos oss jobbar ingenjörer och specialister som identifierar möjligheter, tar fram visioner och hanterar utmaningar – allt för att våra kunder ska kunna förverkliga en hållbar helhet. Det som driver Inviatech är engagerade medarbetare som skapar värde – inte bara för våra kunder, utan också för samhället i stort.

Vår kultur innebär att vi lättare samarbetar mellan olika kompetenser. För varje år blir projekten allt mer komplexa. Fler och fler kompetenser behövs för att lösa utmaningarna, och därför låter vi ofta arkitekter, ingenjörer och projektledare samverka.

Vi vet att våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Vi vet också att vår utveckling sker tillsammans med våra medarbetare. Vi anställer personer med rätt attityd och kompetens och tror på att skapande och erfarenheter går hand i hand. Vi tror därför att framgång för alla innebär delaktighet i val av uppdrag, i karriärutveckling och i personlig utveckling.

Vi gillar utmaningar och är inte rädda för att testa ny mark. Våra värderingar är:

Resultat
Ansvar
Enkelhet
Glädje

Tänk på oss som en helhetstänkande konsult i skärningspunkten där samhällsbyggnad, människor och affär möts. Vi vill att vår expertis ska förenkla och förbättra människors liv med hjälp av teknik, design och kommunikation.

Vår drivkraft ligger i att med kreativitet, detaljkunskap, analysförmåga och djupa ämneskunskaper ta fram väl fungerande projekteringslösningar.

Vi är måna om arbetsprocessen i ett projekt och en bra slutprodukt skapas i ett klimat av kreativitet och samverkan mellan projektets olika aktörer. Vi medverkar i alla faser i tillkomsten av en plats eller miljö. Från de inledande skedenas idéer, visioner, behovsanalyser och kostnadsberäkningar arbetar vi vidare med handlingar för myndighetsprövning och byggande. Under anläggningsskedet bistår vi med byggledning och projektledning.

Mer information
Expertområden

Lär dig mer om våra fyra expertområden.

Läs mer »

Våra projekt

Aktuella projekt och samarbetspartners.

Läs mer »

Jobba med oss

Vill du hjälpa till att förenkla människors liv?

Läs mer »